یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

اقتباس از داده‌های: ریاست جمهوری - دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
مواد مخدر و روانگردان کشف شده به تفکیک سازمان کاشف                                     (کیلو گرم)
سایر دستگاه‌های اجرائی(1) وزارت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران جمع سال
4748 23235 163855 191838 1375
6374 17349 116411 140134 1380
5354 64279 354924 424557 1385
10422 51685 431795 493902 1390
10344 54866 489921 555131 1393
1) شامل نیروی مقاومت بسیج گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران و دادگاه نانقلاب اسلامی می‌باشد.
مأخذ:  اقتباس از داده‌های ریاست جمهوری - دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر - سالنامه آماری کشور 1393

معضلات جامعه ایران

Go to top