تعداد بیمارستان‌ها و پرستاران در 1393

در حال حاضر 900 بیمارستان فعال و 250 هزار پرستار در کشور وجود دارد

به گزارش گروه سلامت خبرگزاری دانا (داناخبر) و به نقل از فارس، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور گفت: در حال حاضر 900 بیمارستان فعال و 250 هزار پرستار در کشور وجود دارد.

مسعود فلاحی صبح امروز در «همایش ملی پژوهش‌های راهبردی در ارتقای سلامت» با اشاره به پرستاری در بالین و درمان اظهار کرد: در حال حاضر در کشور بیش از 900 بیمارستان فعال و 110 هزار و 846 تخت فعال و تعداد 250 هزار نفر پرستار در کشور وجود دارد.

وی در مورد تعداد دانشکده‌های پرستاری و مامایی تابع دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی 82 دانشکده و جمع مراکز تربیت پرستار در کشور را 160 مرکز اعلام کرد و افزود: تعداد دانشکده‌های پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد 78 و جمع مراکز تربیت پرستار در کشور 160 مرکز و اعضای هیات علمی حدود یک‌هزار و 200 نفر دولتی و 700 نفر دانشگاه آزاد هستند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور عمده مشکلات در پرستاری را مشکلات پژوهشی دانست و گفت: فقدان توانمندی و پویایی در محیط پژوهش، عدم انسجام و ارتباط موضوعات پژوهشی با نیاز و اولویت‌های جامعه، انجام پژوهش با انگیزه کسب ارتقاء، استفاده از نتایج پژوهش توسط مدیران به دلیل دسترسی به نتایج و با کاربردی نبودن آنها و عدم ارتباط منسجم با بخش صنعت به دلیل نبودن احساس نیاز بخش صنعت و با عدم وجود پاسخ مناسب از جانب دانشگاه از عمده مشکلات پژوهش در ایران است.

وی مشکلات تحقیقات پرستاری را یکی دیگر از مشکلات جامعه پرستاری دانست و بیان کرد: اکثر موضوعات پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی، پرستاری نیست و از بررسی رندم 300 پایان‌نامه کارشناسی ارشد پرستاری 3.58 درصد آنها موضوعات پرستاری نبوده است.

سالنامه آماری کشور 1393

 

 

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

Go to top