منبع آمار: ایلنا
تاریخ ایجاد: 15.8.1395
کد خبر: 425853

محیط زیست استان البرز

حسین محمدی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز در ادامه این جلسه، با ارائه گزارشی از چالش‌های محیط زیستی استان، گفت: البرز، با سه دهم مساحت کشور، هشت درصد فعالیت های صنعتی و چهار درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است.

وی با بیان اینکه فرسایش خاک در استان به 13.5 تن در هکتار رسیده که سه برابر میانگین کشوری است، اظهار کرد: در حال حاضر 10 درصد مساحت استان به کانون های گرد و غبار تبدیل شده است.

محمدی در ادامه با اشاره روند افزایشی تغییر کاربری باغات در البرز گفت: در حال حاضر استان البرز پس از استان های تهران و مازندران در جایگاه سوم کشوری به لحاظ تغییر کاربری و تخریب باغات قرار دارد و این موضوع در کنار برداشت بی رویه از سفره های آب زیرزمینی و فرونشست شدید دشت ها به یکی از نگرانی های مهم در استان البرز تبدیل شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز با بیان این که فعالیت 50 درصد واحدهای صنعتی، خارج از شهرک ها را، از معضلات مهم محیط زیست استان است افزود: متاسفانه عدم رعایت قانون نفی استقرار صنایع آلاینده در شعاع 120 کیلومتری تهران منجر به ایجاد چالش جدی برای البرز از ناحیه توسعه ناپایدار صنعت شده است.

به گفته وی، غالب این صنایع فاقد مجوز هستند و سالانه 100 هزار تن پسماند صنعتی در استان تولید می کنند.

مأخذ:  گزارش 15.8.1395 ایلنا - کد خبر: 425853  

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

Go to top