نقل از: سایت اتحاد بین‌المللی - انتشارات نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ا
تاریخ قرائت: 4.4.2017
جدول دستمزد ساعتی در 27 کشور جهان - به دلار و مقایسه آن با ریال در ایران
گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
حداقل دریافتی ماهیانه به ریال دستمزد ساعتی به ریال دستمزد ساعتی به دلار کشور
60445440 314820 9,54 استرالیا
58544640 304920 9,24 لوکزامبورگ
54299520 282810 8,57 بلژیک
53602560 279180 8,48 ایرلند
52208640 271920 8,24 فرانسه
51955200 270600 8,2 هلند
47836800 249150 7,55 نیوزلند
45555840 237270 7,19 آلمان
45492480 236940 7,18 کانادا
44732160 232980 7,06 انگلیس
39663360 206580 6,26 آمریکا
37065600 193050 5,85 کره جنوبی
34974720 182160 5,52 ژاپن
34024320 177210 5,37 اسپانیا
32567040 169620 5,14 اسلونی
28005120 145860 4,42 یونان
27941760 145530 4,41 پرتقال
22746240 118470 3,59 لهستان
22112640 115170 3,49 ترکیه
18944640 98670 2,99 اسلوواکی
17994240 93720 2,84 جمهوری چک
16346880 85140 2,58 مجارستان
15776640 82170 2,49 استونی
17233920 89760 2,72 شیلی
9250560 48180 1,46 لتونی
7124250 37110 1,12 ایران
6399360 33330 1,01 مکزیک
مأخذ: سایت اتحاد بین‌المللی - انتشارات نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران - خارج از کشور - قرائت شده در 4.4.2017

 

 

لطفا پیش از رجوع به آمارها نوشته زیر را مطالعه کنید.
کشف قوانین طبیعت و جامعه و یا یافتن قوانین مشخص حاکم بر یک پدیده مشخص طبیعی و اجتماعی، بدون ارتباط مستقیم با طبیعت و جامعه غیر ممکن است. این ارتباط فقط می‌تواند از طریق تجربه مستقیم خود و یا داده های مشخص قابل اعتماد از تجربه دیگران به دست آید. در نتیجه تدوین آمار برای تحقیق دیگران و استفاده از آمارهای تدوین شده توسط دیگران راهی است که ما را در یافتن حقیقت یک واقعیت کمک می‌کند، یعنی به ما کمک می‌کند تا قوانین حاکم بر یک پدیده و یا پدیده‌های مرکب را بدست آوریم. ولی در این راه سدها و موانعی وجود دارد. اساسا در هر کشوری مؤسسات آماری معتبر وابسته به دولت آن کشور است. دولت نیز بر طبق منافع و ضروریات طبقه‌ای که نماینده آن است آمارها را منتشر می‌کند. لذا این آمارها سمت داده شده هستند و نمی‌توان بدان‌ها اعتماد نمود. به ویژه آمارهای کشورهای استبدادی و سرکوبگر مثل آمارهای مرکز آمار ایران، مطلقا قابل اعتماد نیستند. از این آمارها زمانی می‌توان استفاده کرد که درجه صحت آن‌ها را در قیاس با آمارهای دیگر به دست آوریم. در نتیجه روش قیاس و تطبیق آماری تنها روش برای نزدیک شدن به واقعیت پدیده مورد تحقیق است. گردانندگان سایت آمار ایران برای شما پژوهشگر ارجمند در امر والائی که در پیش دارید موفقیت آرزو می‌کنند.

شاخص‌های آماری ایران

Go to top