یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

افزایش آمار پناهندگی از ایران

 

 

سنى نيوز: آمارها نشان میدهد که موارد تقاضای پناهندگی از کشورهای صنعتی جهان ظرف شش ماه گذشته ۱۷ درصد افزایش یافته است.

به گزارشجرس به نقل از بی بی سی، ایران از جمله کشورهایی است که بر اساس این گزارش، اتباعشان ببیشتر از سایر کشورها متقاضی پناهندگی شدهاند.

در گزارشی که توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) منتشر شده آمار مربوط به این افزایش منتشر شده است.

در گزارش این آژانس آمده است که عمده افزایش از طرف ساکنان کشورهایی بوده که میزان بیثباتی و جابجایی مردم بخاطر درگیریها و امثال آن در آنها بالاست.

این آژانس در گزارش خود آورده که نیمه دوم سال معمولاً شاهد افزایش تقاضاهای پناهندگی است و پیشبینی کرده که رقم متقاضیان امسال به ۴۲۰ هزار برسد که بالاترین آمار ظرف هشت سال گذشته است.

گزارش یادشده که تحت عنوان "میزان تقاضای پناهندگی و روند تقاضاها در کشورهای صنعتی برای نیمه اول سال ۲۰۱۱" تهیه شده است، روز ۱۹ اکتبر، منتشر شد.

بر اساس این گزارش، تعداد تقاضاهای پناهندگی از کشورهای یاد شده در شش ماهه اول امسال، ۱۹۸ هزار و ۳۰۰ مورد بوده است که در مقایسه با ۱۶۹ هزار و ۳۰۰ تقاضای مدت مشابه در سال ۲۰۱۰ افزایش قابل توجهی نشان میدهد.

UNHCR در گزارش خود آورده که بحران در غرب، شمال و شرق آفریقا باعث جابجایی عمده ساکنان آن مناطق شده و در افزایش تقاضای پناهندگی در میان مردم تونس، ساحل عاج و لیبی موثر بوده، هر چند اثر این بحرانها بر تقاضای پناهندگی از کشورهای صنعتی محدود بوده است.

بر اساس این گزارش، با در نظر گرفتن ۴۴ کشوری که تقاضای پناهندگی بیشتر از سوی مردمان آن کشورها ارائه میشود، تغییر خاصی در ترتیب کشورهای یاد شده از این حیث ایجاد نشده است.

افغانستان با ۱۵ هزار و ۳۰۰ تقاضا، چین با ۱۱ هزار و ۷۰۰ ، عراق ۱۰ هزار و ۱۰۰ و ایران با هفت هزار و ۶۰۰ از جمله آن کشورها هستند.

آنتونیو گوترس کمیسر ارشد آژانس پناهندگان سازمان ملل گفته سال ۲۰۱۱ از نظر بحرانهای منتج به جابجایی مردم با سالهای قبل تفاوت جدی داشته است. وی افزود "اثر این بحرانها روی تعداد متقاضیان پناهندگی از کشورهای صنعتی کمتر از حد انتظار بوده است چرا که اکثر کسانی که از خانه و کاشانه خود گریختهاند اغلب به کشورهای همسایه خود رفتهاند".

بر اساس یافتههای این گزارش، قاره اروپا در میان قارههای جهان با ثبت ۷۳ درصد از کل موارد تقاضای پناهندگی در جایگاه نخست قرار دارد. در مورد استرالیا از تعداد متقاضیان کاسته شده و رقم مربوطه در سال جاری ۵۱۰۰ مورد بوده است در حالی که برای مدت مشابه سال قبل این رقم ۶۳۰۰ تقاضای پناهندگی بود.

در میان کشورهای جهان، آمریکا با ۳۶ هزار و۴۰۰ تقاضا، بیشترین تقاضا برای پناهندگی را ثبت کرد و در رتبه بعد کشورهای فرانسه با ۲۶ هزار و ۱۰۰ ، آلمان ۲۰ هزار و ۱۰۰ ، سوئد ۱۲ هزار و ۶۰۰ و بریتانیا ۱۲ هزار و ۲۰۰ قرار دارند.

منطقه اسکاندیناوی در اروپا تنها حوزهای بود که شاهد کاهش تقاضای پناهندگی بود. در مقابل، کشورهای حوزه شمال-شرق آسیا (به ویژه در ژاپن و کره جنوبی) شاهد افزایش، بیش از دو برابر تقاضاها بود.

منبع: جرس

Go to top