افزایش آمار پناهندگی از ایران

 

 

سنى نيوز: آمارها نشان میدهد که موارد تقاضای پناهندگی از کشورهای صنعتی جهان ظرف شش ماه گذشته ۱۷ درصد افزایش یافته است.

به گزارشجرس به نقل از بی بی سی، ایران از جمله کشورهایی است که بر اساس این گزارش، اتباعشان ببیشتر از سایر کشورها متقاضی پناهندگی شدهاند.

در گزارشی که توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) منتشر شده آمار مربوط به این افزایش منتشر شده است.

در گزارش این آژانس آمده است که عمده افزایش از طرف ساکنان کشورهایی بوده که میزان بیثباتی و جابجایی مردم بخاطر درگیریها و امثال آن در آنها بالاست.

این آژانس در گزارش خود آورده که نیمه دوم سال معمولاً شاهد افزایش تقاضاهای پناهندگی است و پیشبینی کرده که رقم متقاضیان امسال به ۴۲۰ هزار برسد که بالاترین آمار ظرف هشت سال گذشته است.

گزارش یادشده که تحت عنوان "میزان تقاضای پناهندگی و روند تقاضاها در کشورهای صنعتی برای نیمه اول سال ۲۰۱۱" تهیه شده است، روز ۱۹ اکتبر، منتشر شد.

بر اساس این گزارش، تعداد تقاضاهای پناهندگی از کشورهای یاد شده در شش ماهه اول امسال، ۱۹۸ هزار و ۳۰۰ مورد بوده است که در مقایسه با ۱۶۹ هزار و ۳۰۰ تقاضای مدت مشابه در سال ۲۰۱۰ افزایش قابل توجهی نشان میدهد.

UNHCR در گزارش خود آورده که بحران در غرب، شمال و شرق آفریقا باعث جابجایی عمده ساکنان آن مناطق شده و در افزایش تقاضای پناهندگی در میان مردم تونس، ساحل عاج و لیبی موثر بوده، هر چند اثر این بحرانها بر تقاضای پناهندگی از کشورهای صنعتی محدود بوده است.

بر اساس این گزارش، با در نظر گرفتن ۴۴ کشوری که تقاضای پناهندگی بیشتر از سوی مردمان آن کشورها ارائه میشود، تغییر خاصی در ترتیب کشورهای یاد شده از این حیث ایجاد نشده است.

افغانستان با ۱۵ هزار و ۳۰۰ تقاضا، چین با ۱۱ هزار و ۷۰۰ ، عراق ۱۰ هزار و ۱۰۰ و ایران با هفت هزار و ۶۰۰ از جمله آن کشورها هستند.

آنتونیو گوترس کمیسر ارشد آژانس پناهندگان سازمان ملل گفته سال ۲۰۱۱ از نظر بحرانهای منتج به جابجایی مردم با سالهای قبل تفاوت جدی داشته است. وی افزود "اثر این بحرانها روی تعداد متقاضیان پناهندگی از کشورهای صنعتی کمتر از حد انتظار بوده است چرا که اکثر کسانی که از خانه و کاشانه خود گریختهاند اغلب به کشورهای همسایه خود رفتهاند".

بر اساس یافتههای این گزارش، قاره اروپا در میان قارههای جهان با ثبت ۷۳ درصد از کل موارد تقاضای پناهندگی در جایگاه نخست قرار دارد. در مورد استرالیا از تعداد متقاضیان کاسته شده و رقم مربوطه در سال جاری ۵۱۰۰ مورد بوده است در حالی که برای مدت مشابه سال قبل این رقم ۶۳۰۰ تقاضای پناهندگی بود.

در میان کشورهای جهان، آمریکا با ۳۶ هزار و۴۰۰ تقاضا، بیشترین تقاضا برای پناهندگی را ثبت کرد و در رتبه بعد کشورهای فرانسه با ۲۶ هزار و ۱۰۰ ، آلمان ۲۰ هزار و ۱۰۰ ، سوئد ۱۲ هزار و ۶۰۰ و بریتانیا ۱۲ هزار و ۲۰۰ قرار دارند.

منطقه اسکاندیناوی در اروپا تنها حوزهای بود که شاهد کاهش تقاضای پناهندگی بود. در مقابل، کشورهای حوزه شمال-شرق آسیا (به ویژه در ژاپن و کره جنوبی) شاهد افزایش، بیش از دو برابر تقاضاها بود.

منبع: جرس

نمایش تعداد مطالب
182018

لطفاً پیش از رجوع به آمارها، نوشتهء زیر را قرائت کنید

برای درک واقعی هر پدیدهء اجتماعی باید بدان نزدیک شد، آن را لمس کرد و مورد آزمایش و بررسی قرار داد. بررسی پدیده‌ها بدون اطلاعاتی که از بطن آن‌ها بر میخیزد، ممکن نیست.
شناخت تقریباً نزدیک به واقعیت یک ساختار اجتماعی و عناصر تشکیل دهندهء آن فقط با بررسی، مقایسه و تحلیل این اطلاعات که به صورت آمار تجلی می‌یابد، ممکن می‌گردد. در جوامع فارسی زبان سازمان‌های مستقل تنظیم آمار وجود ندارد. آن چه هم که بعضی گروه‌های اجتماعی مقطعی و منطقه‌ای و یا زمینه‌ای انجام می‌هند، انتشار عمومی ندارند. تنها مؤسسهء تنظیم همه جانبه آمار در این جوامع، وابسته به دولت است. که هدف تظاهر بیرونی آن نشان دادن رشد و ترقی جامعه تحت حاکمیت آن‌هاست.
ما، مسئولین این سایت، در تجربه خود و تجربهء بعضی پژوهشگران تاریخ و محققین جامعه شناس، این کمبود را درک کردیم و ضرورت وجود منبعی از آمارهای مختلف در زمینه‌های مختلف را که امکان مقایسه و تحلیل را فراهم آورد، دم افزون احساس نمودیم. لذا سایت «آمار ایران» با هدف رفع این کمبود، پا به عرصه وجود گذاشت. از آنجا که گرایشات، تمایلات و خصوصیات فرهنگی و جایگاه اقتصادی انسان‌ها در یک جامعه طبقاتی متفاوت است، برخورد به هر پدیدهء اجتماعی نیز این تنوع و گوناگونی خود را ظاهر میسازد. لذا آمارهای تهیه شده  از یک پدیدهء خاص اجتماعی توسط افراد مختلف نیز همسان نیستند و با هم زاویه دارند. از این جهت یک سایت آماری که بتواند تمام این تنوع را یک جا در اختیار پژوهش‌گر بگذارد و به او امکان مقایسه بدهد، ضرورت تام داشته و دارد.  
نا گفته روشن است که فعالیت ما در انجام این ضرورت و رشد و گسترش فعالیت در این زمینه  فقط با همکاری پژوهشگران، علاقمندان و دست اندرکاران و متخصصین ممکن می‌گردد.
آمارهای موجود در این سایت از منابع گوناگونی تهیه گردیده است. گردانندگان سایت وظیفه خود می‌دانند به کلیه محققین  محترم یاد آور شوند که آمارهای موجود (داخلی و بین‌المللی) نه تنها از دقت کافی برخوردار نیستند، بلکه در موارد بسیار به خاطر منافع طبقاتی خاص دولت‌ها، جعل گردیده‌اند. این امر به ویژه در مورد آمارهای ارائه شده توسط جمهوری اسلامی صادق است. لذا ضروریست آمارهای  یک زمینه، با هم مقایسه گردند تا با تحلیل انتقادی آن‌ها درکی نزدیک به حقیقت حاصل آید.

شاخص‌های آمار ایران

شاخص‌های آمار بین‌المللی

Go to top