نمایش تعداد مطالب
121716
آدرس اینترنتی مراکز دولتی آمار کشورها:  https://www.laenderdaten.de/statistische_aemter/a-z.aspx

 سخنی با خوانندگان و پژوهشگران

  چهار مؤسسهء بزرگ آماری در سطح جهانی و ملی

لطفاً پیش از رجوع به آمارها، نوشتهء زیر را قرائت کنید

برای درک واقعی هر پدیدهء اجتماعی باید بدان نزدیک شد، آن را لمس کرد و مورد آزمایش و بررسی قرار داد. بررسی پدیده‌ها بدون اطلاعاتی که از بطن آن‌ها بر میخیزد، ممکن نیست.
شناخت تقریباً نزدیک به واقعیت یک ساختار اجتماعی و عناصر تشکیل دهندهء آن فقط با بررسی، مقایسه و تحلیل این اطلاعات که به صورت آمار تجلی می‌یابد، ممکن می‌گردد. در جوامع فارسی زبان سازمان‌های مستقل تنظیم آمار وجود ندارد. آن چه هم که بعضی گروه‌های اجتماعی مقطعی و منطقه‌ای و یا زمینه‌ای انجام می‌هند، انتشار عمومی ندارند. تنها مؤسسهء تنظیم همه جانبه آمار در این جوامع، وابسته به دولت است. که هدف تظاهر بیرونی آن نشان دادن رشد و ترقی جامعه تحت حاکمیت آن‌هاست.
ما، مسئولین این سایت، در تجربه خود و تجربهء بعضی پژوهشگران تاریخ و محققین جامعه شناس، این کمبود را درک کردیم و ضرورت وجود منبعی از آمارهای مختلف در زمینه‌های مختلف را که امکان مقایسه و تحلیل را فراهم آورد، دم افزون احساس نمودیم. لذا سایت «آمار ایران» با هدف رفع این کمبود، پا به عرصه وجود گذاشت. از آنجا که گرایشات، تمایلات و خصوصیات فرهنگی و جایگاه اقتصادی انسان‌ها در یک جامعه طبقاتی متفاوت است، برخورد به هر پدیدهء اجتماعی نیز این تنوع و گوناگونی خود را ظاهر میسازد. لذا آمارهای تهیه شده  از یک پدیدهء خاص اجتماعی توسط افراد مختلف نیز همسان نیستند و با هم زاویه دارند. از این جهت یک سایت آماری که بتواند تمام این تنوع را یک جا در اختیار پژوهش‌گر بگذارد و به او امکان مقایسه بدهد، ضرورت تام داشته و دارد.  
نا گفته روشن است که فعالیت ما در انجام این ضرورت و رشد و گسترش فعالیت در این زمینه  فقط با همکاری پژوهشگران، علاقمندان و دست اندرکاران و متخصصین ممکن می‌گردد.
آمارهای موجود در این سایت از منابع گوناگونی تهیه گردیده است. گردانندگان سایت وظیفه خود می‌دانند به کلیه محققین  محترم یاد آور شوند که آمارهای موجود (داخلی و بین‌المللی) نه تنها از دقت کافی برخوردار نیستند، بلکه در موارد بسیار به خاطر منافع طبقاتی خاص دولت‌ها، جعل گردیده‌اند. این امر به ویژه در مورد آمارهای ارائه شده توسط جمهوری اسلامی صادق است. لذا ضروریست آمارهای  یک زمینه، با هم مقایسه گردند تا با تحلیل انتقادی آن‌ها درکی نزدیک به حقیقت حاصل آید.

     

 

آمارها و شاخص‌های نظام سلامت ایران
تعداد تخت بیمارستانی در بخش خصوصی و دولتی در کشور ما جمعا به عدد ۱۲۰۰۰۰می رسد که می شود به اذای هر ۱۰۰۰۰۰نفر جمعیت کشور حدود ۱۶۰تخت. یعنی به اذای هر ۶۲۵نفر یک تخت بیمارستانی وجود دارد.
به اذای هر تخت بیمارستانی در کشور ۷/. پرستار وجود دارد. البته منتظر بمانید تا با آمدن ۲۳۰۰۰ پرستار این شاخص تغییر کند.
درصد سزارین در بیمارستانها دولتی حدود ۵۰ تا 55درصد و در بیمارستانهای خصوصی حدود 100% است از این لحاظ ما نسبت به سایر کشورها شاخص بسیار بدی داریم که اکثر کارشناسان این اتفاق را ناشی از عدم برخورد جدی وزارت بهداشت با تخلفات می دانند. شاید اگر بتوانیم تعداد زایمان های  طبیعی صورت گرفته توسط خانم دکتر دستجردی در بخش خصوصی را در بیاوریم بتوانیم اندازه عزم مسئولین ارشد نظام سلامت را در برخورد با تخلفات صورت گرفته بدانیم؟ من که توانایی پیدا کردن حتی یک نفر زن باردار که خانم دکتر دستجردی در بخش خصوصی با زایمان طبیعی نوزادش را متولد نموده  باشد را نداشتم امید که شما دوستان کمک کنید تا مقدار عزم وزیر را بسنجیم......

 

Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD یک سازمان بین‌المللی است با ۳۵ کشور عضو که به اصطلاح برای دموکراسی و بازار آزاد تلاش میکنند. اکثر اعضای این سازمان کشورهائی هستند با درآمد سرانه بالا و به کشورهای پیشرفته تعلق دارند. سایت این سازمان که یک سایت آماریست، یکی از معتبرترین سایت‌های آماری جهان است.

aaaaaaa

ناسیون ماستر یک منبع بزرگ آماریست. این مرکز مقایسه ترسیمی کشورها را ممکن می‌سازد و یک آلبوم عظیمی آماری از صدها منبع از صدها کشور در اختیار دارد. این مرکز قادر است جداول بی شمار آماری از انواع مختلف آن تهیه نماید. یکی از قابل اعتمادترین منابع آماری در بین منابع دیگر است.

مرکز آمار ایران درسال ۱۳۰۳ هجری شمسی به صورت یک سازمان دولتی تأسیس شد. مرکز آمار وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. در خرداد ماه سال ۱۳۱۸ هجری شمسی اولین قانون سرشماری در مجلس شورای ملی تصویب شد. آمارهای ارائه داده شده از این مرکز را نمیتوان بدون نقد مورد استفاده قرار داد.

ادارهء آمار آلمان دایره‌ایست در قلمرو تجارت وزارت داخله آلمان. این اداره اطلاعات آماری مربوط به اقتصاد، جامعه و محیط زیست را جمع آوری و تحلیل میکند. اطلاعات تدوین شده به صورت اکتوئل در حدود 390 داده‌های آماری انتشار مییابند. به علاوه این اداره آمارهای بین‌المللی دقیقی هم تهیه مینماید.
       
 سهم کشورهای تولید کننده نفت 2011-2012   بزرگترین کشورهای صادرکننده 2014    بیلانس تجاری روسیه 2014    بودجه 607 میلیارد دلاری آمریکا   بیکاری جوانان در کشورهای اروپائی 
   

 

 

           
Go to top