یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

نقل از: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- دفتر بررسی های اقتصادی
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1393
مشخصات زیرساخت فناوری اطلاعات کشور در پایان اسفند 1390 - 1393
ظرفیت شبکه IP داخل کشور (گیگابایت بر ثانیه) پهنای باند اینترنت بین‌المللی (گیگابایت بر ثانیه) ظرفیت کابل فیبر تاریک بین شهری (کیلومتر) سال
475 64,3 46988 1390
553 71,8 50845 1391
850 122,6 54122 1392
1500 187,1 56466 1393
مأخذ- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- دفتر بررسی های اقتصادی - سالنامه آماری کشور 1393
Go to top