یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

منبع آمار: irbn.ir/تولیدات-پتروشیمی
تاریخ انتشار: 26.2.2016
کارخانجات پتروشیمی ایران
پتروشیمی مارون پتروشیمی بندر امام پتروشیمی زنجان
پتروشیمی مبین پتروشیمی بیستون پتروشیمی آبادان
پتروشیمی ممسنی پتروشیمی تخت جمشید پتروشیمی اراک - پتروشیمی شازند
پتروشیمی کازرون پتروشیمی تند گویان پتروشیمی اصفهان
شهرک صنعتی پتروشیمی زنجان پتروشیمی جهرم پتروشیمی شیراز
صنایع پتروشیمی دهدشت پتروشیمی خارک پتروشیمی فارابی
صنایع پتروشیمی تخت جمشید پتروشیمی داراب پتروشیمی فسا
صنایع پتروشیمی زنجان پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان پتروشیمی پردیس
صنایع پتروشیمی کرمانشاه پتروشیمی فن آوران پتروشیمی زاگرس
  پتروشیمی لردگان پتروشیمی امیرکبیر
  irbn.ir/تولیدات-پتروشیمی قرائت شده در 26 فوریه 2016:

 

Go to top