یادآوری مهم: دولت‌ها، احزاب، سازمانها و گروه‌های اجتماعی، هر کدام بر مبنای منافع طبقاتی، قشری و گروهی خود از واقعیات موجود در جامعه آمار تهیه می‌کنند. بدین جهت به آمارهای تهیه شده و به طریق اولی به آمارهای تهیه شده توسط مرکز آمار ایران نمیتوان اعتماد کرد. لذا پژوهشگران فقط در مقایسه آمارهای مختلف می‌توانند قدری به درک واقعی پدیده‌ها نزدیک شوند.

اقتباس از داده‌های: مرکز آمار ایران - دفتر جمعیت - نیروی کار و سرشماری
منبع آمار: سالنامه آماری کشور 1395
تاریخ انتشار: 1368
جمعیت شهرهای(1) دارای صد هزار نفر جمعیت و بیشتر  1395 - 1335
1395 1370 1335 شهر شماره
231476 84774 226083 آبادان 1
237528 139923 22251 آمل 2
520944 331354 58998 اراک 3
529374 311022 65742 اردبیل 4
736224 357399 67605 ارومیه 5
448129 230183 481 اسلام شهر 6
1961260 1127030 254708 اصفهان 7
116062 x x اندیشه 8
135116 73759 7324 اندیمشک 9
100641 x x اهر 10
1184788 724653 120098 اهواز 11
119399 64072 1983 ایذه 12
113750 x x ایرانشهر 13
194030 116428 8346 ایلام 14
250270 137348 36194 بابل 15
110218 x x بانه 16
228931 112426 19253 بجنورد 17
110567 x x برازجان 18
234997 201016 49186 بروجرد 19
127396 59007 15737 بم 20
118564 94697 3134 بندرانزلی 21
526648 249504 17710 بندر عباس 22
162797 74248 15694 بندرماهشهر 23
223504 132824 18412 بوشهر 24
193501 83401 5307 بوکان 25
122604 85846 29886 بهبهان 26
203636 101177 13934 بیرجند 27
236319 33273 1704 پاکدشت 28
1558693 1088985 289996 تبریز 29
100449 x x تربت جام 30
140019 81781 19830 تربت حیدریه 31
8693706 6475527 (2)512082 تهران 32
141634 88693 29169 جهرم 33
130429 40700 2480 جیرفت 34
106739 x x چابهار 35
373416 249258 38676 خرم آباد 36
133097 34750 43850 خرمشهر 37
247128 118348 33544 خمینی شهر 38
198845 137885 34491 خوی  39
264709 181309 52121 دزفول 40
121638 x x درود 41
105393 x x رباط کریم 42
679995 340637 109471 رشت 43
161909 79926 9212 رفسنجان 44
134950 91041 12221 زابل 45
587730 361633 17495 زاهدان 46
430871 254100 47159 زنجان 47
309820 178602 26278 ساری 48
220762 87621 14537 ساوه 49
243700 148065 30545 سبزوار 50
165258 98933 12729 سقز 51
185129 75131 29036 سمنان 52
412767 244039 40641 سنندج 53
199704 107887 12160 سیرجان 54
150129 92195 17058 شاهرود 55
173329 62592 4195 شاهین شهر 56
101878 70294 18527 شوشتر 57
134952 84666 29311 شهرضا 58
190441 89253 15476 شهرکرد 59
309607 32459 3748 شهریار 60
1565572 965117 170659 شیراز 61
181174 x x فردیس 62
110825 74487 11711 فسا 63
204953 123684 23055 قائم شهر 64
309605 89680 994 قدس 65
231075 98202 167 قرچک 66
402748 278826 66420 قزوین 67
1201158 681253 99499 قم 68
101604 74919 21250 قوچان 69
304487 155188 45955 کاشان 70
1615218 806363 14526 کرج 71
537718 311643 62157 کرمان 72
946651 624084 125439 کرمانشاه 73
141669 x x کمالشهر 74
102282 x x کاشمر 75
350676 162468 25380 گرگان 76
239556 45892 669 گلستان 77
151910 102768 18347 گنبد کاووس 78
101073 x x لاهیجان 79
119418 x x محمد شهر 80
175255 117388 36551 مراغه 81
130825 85253 13822 مرند 82
148858 92013 8987 مرودشت 83
136654 45205 1384 مریوان 84
100497 107539 44651 مسجد سلیمان 85
2987323 1759155 241989 مشهد 86
281027 32364 1369 ملارد 87
170237 130458 21105 ملایر 88
168393 81987 20332 مهاباد 89
134425 71273 14796 میاندوآب 90
235281 160004 30422 نجف آباد 91
200393 49945 67 نسیم شهر 92
119512 28600 799 نظر آباد 93
264375 135681 25820 نیشابور 94
225628 77624 5205 ورامین 95
554406 349653 99909 همدان 96
134532 48957 34 یاسوج 97
529673 275298 63502 یزد 98
1) شهرها بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان 1395 تعیین شده‌اند
2) جمعیت نواحی تجریش و ری در شهر تهران منظور نشده است
مأخذ: اقتباس از داده‌های مرکز آمار ایران - دفتر جمعیت - نیروی کار و سرشماری - سالنامه آماری کشور 1395
Go to top