کسر بودجه بالای 30%    تورم 64,5% جمعیت 87.500.000 هزار نفر  بیکاری 24%  رشد اقتصادی 2,4%  5000 هزار میلیارد تومان
اداره کنندگان این سایت هیچ منافع اقتصادی در برپائی، تنظیم و بروز رسانی آن ندارند. اغلب آمارهای این سایت از ‍آمارهای ارائه شده توسط مؤسسات آماری و غیر آماری ایران است. آمارهای مرکز آمار ایران وزنه سنگینی را در این سایت به خود اختصاص داده است. زیرا آمارهای ارائه شده توسط سازمان‌های دیگر اغلب از مرکز آمار ایران اخص شده‌اند. ولی از این آمارها میبایست با روش قیاس استفاده شود، زیرا توسط دولت ایران جعل شده‌اند                             سایت‌های آماری کشورهای جهان

     
       

 (OECD) یک سازمان اقتصادی بین‌المللی با ۳۶ کشور عضو می‌باشد که در سال 1961 جهت توسعه و پیشرفت اقتصادی و تجاری جهان تأسیس شد. این سازمان در عین حال یک مؤسسه آماری بین‌المللی است که برای کشورها و کنسرن‌های بزرگ بین‌المللی آمار تهیه می‌کند و آن‌ها را با دقت فراوان از چگونگی وضعیت اقتصادی کشورهای جهان و نیروی کار مطلع میسازد. 

   NationMaster یک مؤسسه آماری بین‌المللی است که برای تسحیل درک شرایط اقتصادی سیاسی کشورها توسط منوپل‌های بین‌المللی به وجود آمده است. آمارهای این مؤسسه تطبیقی هستند و پژوهشگر می‌تواند با تطبیق و مقایسه آمارها به روند تکامل قوانین درونی و بیرونی پدیده مورد تحقیق خود، دست یابد. لذا آمارهای این مؤسسه کار تحقیق و بررسی را آسان و روند سرمایه را قابل کنترل میسازد.    جایگاه [lمرکز آمار ایران] در تشکیلات کلان دولت جمهوری اسلامی ایران، در قالب مؤسسه دولتی و وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعریف‌ شده‌ است. علاوه‌ بر.آن، مرکز آمار ایران دارای جایگاه قانونی دیگری نیز با عنوان دبیرخانه شورای‌عالی آمار (بالاترین مرجع سیاست‌گذاری در زمینه آمارهای رسمی درکشور) به منظور ایجاد هماهنگی و هدایت نظام آماری کشور می‌باشد.    داره آمار آلمان فدرال تنها مؤسسه تهیه آمار دولتی در زمینه‌های اجتماعیِ اقتصادی، محیط زیست و دولت است. این اداره اساسا آمار‌های داخلی را تهیه می‌کند و به طور جانبی نیز آمارهای بین‌المللی ضروری را نیز در دسترس متقاضیان میگذارد. آمارهای این مؤسسه اساسا برای رشد سرمایه‌گذاری سرمایه داران و کنسرن های آلمانی تهیه میگردد. لذا از دقت بالائی برخوردار است.

قاره های جهان  و کشورهای هر قاره

فاجعه زیست محیطی، نابودی زندگی 


37 درصد برندگان المپیادهای دانش‌آموزی، 25 درصد اعضای بنیاد نخبگان و 15 درصد رتبه‌های زیر هزار کنکور سراسری خارج از کشور زندگی می‌کنند       ایندیپندنت فارسی      8.2.2024
 
4 میلیون و 400 هزار نفر مصرف‌ کننده مستمر و غیرمستمر مواد مخدر در کشور وجود دارد که با بُعد خانوار آنان، حدود ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشور است         ایلما             11.3.1401
 
تازه‌ترین گزارش در سال 1400 نشان می‌دهد که در ظرف ده سال بیش  40 هزار مرگ ناشی از خودکشی ضبط شده است. این رقم بیش از دو برابر کل آمار قتل در دهه 1390 است.   IOD  2023
 
49  درصد مردم ایران در معرض فرونشست زمین قرار دارند. مساحت فرونشست 185000 کیلومتر مربع است.  جمعیت در معرض خطر  39 میلیون نفرند .               asriran.com  2023

پژوهشگران ارجمند! برای درک نزدیک به واقعیت یک پدیده مشخص، اسناد و مدارک غیر قابل تردید لازم است. ولی متأسفانه مؤسسات آماری همه کشورها در خدمت منافع دولت‌هاشان آمارهای سالانه خود را منتشر میکنند.لذا این آمارها دستکاری شده‌اند. به ویژه آمارهای رژیم جمهوری اسلامی، جعلی هستند.از این رو بهتر آن است که شما پژوهشگر محترم ، آمارهای تدوین شده در ایران را در قیاس با هم مورد استفاده قرار دهید. آمارهای این سایت، امکان قیاس را برای شما فراهم آورده است.

  • نمایش تعداد مطالب 32162
 پژوهشگران را با ارسال آمارهای درست خود یاری کنید